advertentie Greve

De kruising Prinses Julianastraat met Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk. WOS

Westland wil drie risico-kruispunten met Rijksgeld aanpakken

De gemeente Westland wil met nieuwe maatregelen komen met als doel: nul "vermijdbare verkeersslachtoffers" in 2040. Daarom gaan meerdere kruispunten op de schop.

Deze ambitie staat beschreven in het 'Beleidsplan verkeersveiligheid Westland 2040'. Westland heeft daarvoor uitvoerig onderzoek laten doen naar onveilige situaties in de gemeente, welke doelgroepen kwetsbaar zijn in het verkeer en wat de gemeente kan doen om het aantal verkeersslachtoffers een halt toe te roepen.

Er is Rijkssubsidie aangevraagd voor het verbeteren van de kruispunten Harry Hoekstraat/Heulweg in Wateringen, de Dijkweg/Verdilaan in Naaldwijk en de Prinses Julianastraat/Secretaris Verhoeffweg/Geestweg in Naaldwijk. Bij laatstgenoemd kruispunt kwam in augustus 2016 een 68-jarige fietser om het leven toen hij werd geschept door een automobilist. Ook tien andere verkeerssituaties in de gemeente worden met voorrang aangepakt.

Senioren met e-bikes
Uit een van de onderzoeken blijkt, dat 60-plussers met e-bikes relatief vaak betrokken zijn bij een ongeluk, omdat ouderen lichamelijk sneller kwetsbaar zijn en eerder functiebeperkingen kennen.

Sinds 2014 kenden 18 ongevallen in Westland een dodelijke afloop, waarvan 13 op gemeentelijke wegen en 5 op wegen die in beheer zijn bij de provincie Zuid-Holland. Het betrof vooral ongevallen tussen automobilisten enerzijds en voetgangers/fietsers anderzijds.

Westland komt met een campagne om ouderen te waarschuwen voor de gevaren in het verkeer. Er volgt ook voorlichting en training voor ouderen, met name ten aanzien van elektrische fietsen. 

Laat je reactie achter