advertentie KBITE

Westland wil iedereen betrekken bij detailhandelsvisie

Westland werkt aan een visie op de detailhandel in de gemeentelijke kernen.

Daarin moet duidelijk worden welke ontwikkelingen op het gebied van de detailhandel op welke plek gewenst zijn, hoe deze elkaar kunnen versterken en welke rol de gemeente daarin kan hebben. Het adviesbureau DTNP is daarvoor in de arm genomen, die bij het schrijven van het advies ook te rade moet gaan bij inwoners, winkeliers en vastgoedeigenaren.

"Als gemeente willen we in Westland gezellige en leefbare dorpscentra, die ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor onze inwoners en bezoekers", aldus economie-wethouder Albert Abee. "Met basisvoorzieningen in alle kernen en een breed aanbod in de grotere winkelgebieden. Zo is en blijft Westland een prettige gemeente om te wonen, winkelen, ondernemen, werken en recreëren."

DTNP heeft een speciaal internetplatform gemaakt waar inwoners, winkeliers, vastgoedeigenaren maar ook bezoekers van de dorpscentra die buiten Westland wonen hun mening en ideeën over de dorpscentra in Westland kwijt kunnen. Op de site staat ook de nodige informatie. Er is voor een online platform gekozen, omdat het momenteel nog lastig is om in grote groepen bij elkaar te komen.

Iedereen kan tot 10 augustus aangeven wat hij of zij graag ziet in een gezellig en levendig dorpscentrum, welke basisvoorzieningen daar bij horen en hoe de centra in de toekomst aantrekkelijk kunnen blijven. Gewezen op de korte reactietermijn in deze vakantieperiode zegt de gemeentewoordvoerder, dat de inwoners van de dorpscentra binnenkort een brief kunnen verwachten, waarin nog eens gevraagd wordt om op het platform een reactie achter te laten. Bovendien is snelheid gewenst, omdat het college de visie nog voor het einde van het jaar door de gemeenteraad wil laten vaststellen.

Laat je reactie achter