advertentie KBITE

Westland zal huurders uit Den Haag Zuidwest niet weigeren

Er is geen reden om aan te nemen dat veel Hagenaars door de sloop- en nieuwbouwplannen in Den Haag Zuidwest zich gaan inschrijven voor een woning in Westland.

De gemeente zal daarom geen stappen ondernemen die ervoor moeten zorgen dat urgentieverklaringen voor bewoners van te slopen Haagse huizen niet gelden voor woningen in Westland. Dit schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de fractie van GemeenteBelang Westland. 

GBW is bang dat sociale huurwoningen in Westland aantrekkelijk zijn voor Hagenaars die hun woning in Den Haag Zuidwest moeten verlaten. Dat vergroot de kans dat Westlandse woningzoekenden worden verdrongen en nog langer op een huis moeten wachten. GBW vindt dat Den Haag zijn huisvestingsproblemen niet moet afwentelen op de buurgemeenten.

Maar, zo schrijft het college, de gemeenteraad heeft in 2017 wel ingestemd met de Woonvisie Woningmarktregio Haaglanden. Daarin staat dat voor alle inwoners van Haaglanden voldoende betaalbare en gewenste woningen verspreid over de gemeenten in de regio beschikbaar moeten zijn. Urgentieverklaringen niet laten gelden voor Westland, kan dus niet.

Bovendien, zo benadrukt het college, valt het reuze mee met de 'verdringing'. De wens om stadsvernieuwingswijken te verlaten en bijvoorbeeld van Den Haag naar Westland te verhuizen, is in de praktijk klein. "Deze huurders willen juist een terugkeergarantie en/of een spijtoptantenregeling." In 2020 waaruit hebben slechts 5 huishoudens met een stadsvernieuwingsurgentie voor een woning in de gemeente Westland gekozen.

Laat je reactie achter