advertentie VEMO Lease top

Wethouder Ben van der Stee (wonen) Thierry Schut

Westland zoekt nog steeds locaties voor spoedzoekers

De gemeente Westland zoekt nog steeds tijdelijke locaties voor zogeheten flexwoningen, maar woningcorporaties verkiezen permanente onderkomens.

Dit blijkt uit de antwoorden van wethouder Ben van der Stee op vragen die door GemeenteBelang Westland (GBW) waren ingediend.
De fractie wilde weten welke resultaten de wethouder heeft behaald in zijn gesprekken met de corporaties over uitbreiding van een 'flexibele schil' van woningen die beschikbaar zijn voor zogeheten spoedzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die mantelzorg willen bieden en van ver moeten komen, mensen die tijdelijk werk hebben of kwetsbare personen die net gescheiden zijn.

Volgens Van der Stee zijn woningcorporaties Arcade en Wonen Wateringen in principe bereid om met de gemeente te willen optrekken in het realiseren van flexwoningen, maar daarbij gaat hun voorkeur wel uit naar permanente locaties.
Voor de wethouder ligt de prioriteit evenwel bij het vinden van tijdelijke locaties.

De GBW-fractie wilde verder weten of objecten die tijdelijk 'antikraak' worden verhuurd - zoals bijvoorbeeld het gemeentekantoor in Monster of de school aan de Rembrandtstraat in Monster - als een pauze- of flexwoning aan Westlandse spoedzoekers worden aangeboden.
Van der Stee: "De gemeentelijke objecten die anti-kraak worden verhuurd worden zo veel als mogelijk aan Westlandse spoedzoekers aangeboden. Met het beherend bedrijf zijn daarover afspraken gemaakt."

Laat je reactie achter