Nieuwbouwwoningen in Westland. Archief WOS

Westlandse oppositie wil minder sociale huur naar Hagenaars

Steeds meer Hagenaars verruilen hun ‘Oh zo mooie stad achtâh de duinuh’ voor een plek tussen de kassen. Niet alleen Westlandse koopwoningen zijn in trek in 'het Haagse', ook van de sociale huurwoningen in het Westland ging in de eerste helft van dit jaar 40 procent naar Hagenaars.

En als het aan de oppositie ligt, gaat de gemeente precies om die reden niet nóg meer sociale huurwoningen bijbouwen. André van den Berg van GemeenteBelang Westland: "We moeten het akkoord over de nieuwe regionale woningafspraken niet tekenen."

Over een kleine vier weken is het zover: Den Haag tekent met acht omliggende gemeenten in de regio (zie kader) een tussenakkoord met daarin nieuwe woningafspraken. Een belangrijk onderdeel van het akkoord omvat het aantal sociale huurwoningen dat per gemeenten wordt gebouwd. Maar de Westlandse gemeenteraad is het niet eens met de voorgestelde aantallen en het is niet zeker of ze het akkoord gaan tekenen. "Het is gewoon veel te veel", zegt André van den Berg van Gemeentebelang Westland. "En daarbij komt ook nog dat de helft van wat we bouwen uiteindelijk naar mensen uit Den Haag gaat."

Cijfers

Dat is niet alleen een gevoel; de cijfers bevestigen dat een groot deel van de woningen afgelopen jaar aan Hagenaars werd toegewezen. Van de 226 sociale woningen die in Westland in de eerste zes maanden van dit jaar werden verhuurd, gingen er 85 naar mensen uit Den Haag. In 96 gevallen kreeg een Westlander de woning toegewezen, net iets meer dan 40 procent. Een kleine 10 procent van de woningen ging naar mensen van buiten Haaglanden.

Hoe kan het dat een groot deel van die Westlandse woningen naar Hagenaars gaat? "Het idee is simpel. Als je in de regio Haaglanden woont en je bent ingeschreven voor een sociale huurwoning, dan kun je in principe in iedere gemeente reageren", legt Jozefine Hoft van Sociale Verhuurders Haaglanden uit. "Daar hebben we met elkaar als gemeenten afspraken over gemaakt. En ja, het kan dat er mensen uit Den Haag langer ingeschreven staan, en voorrang hebben op een Westlandse woning."

Gemeente hebben wel de mogelijkheid om 25 procent van hun woningen sowieso aan eigen inwoners toe te wijzen. "Maar niet alle woningcorporaties maken daar ook gebruik van." Volgens Hoft verhuizen overigens niet alleen Hagenaars naar het Westland. "Het gebeurt ook andersom: Westlanders trekken naar Den Haag. Qua cijfers lopen de in- en uitstromen vrijwel gelijk, alleen over het totaal gezien ligt het percentage Hagenaars dat in het Westland een sociale huurwoning krijgt veel hoger, omdat ze dáár nu eenmaal minder sociale huurwoningen hebben."

Betere afspraken

En precies daarover wil Den Haag betere afspraken hebben. "Met als doel sociale huurwoningen in onze regio evenwichtiger te verdelen", aldus Hoft. "Sommige gemeenten zoals Den Haag en Zoetermeer hebben een veel hoger percentage sociale woningen van hun totale woningvoorraad, rond de 40 procent. En daardoor wonen er ook meer mensen met een laag inkomen. In gemeenten zoals Westland en Midden-Delfland is het aantal sociale huurwoningen als onderdeel van de totale woningvoorraad fors lager, rond de 20 procent."

Dat percentage moet in het Westland 30 procent van het totaal worden volgens de nieuwe woningafspraken. "Wij hebben toegezegd 1.800 sociale huurwoningen tot 2030 te realiseren, daarmee zitten we op 25 procent", aldus Van den Berg. "Maar de Haagse wethouder en Zoetermeerse wethouder willen dat dit er 3.960 zijn. Dát gaat gewoon niet. We hebben ook ruimte voor tuinbouw nodig." André van der Meer van LPF Westland is ook tegen. "Het Westland is één van dichtbebouwde gebieden van Nederland. We kunnen niet meer bouwen dan strikt voor de regio noodzakelijk is."

Woningmarktafspraken

De negen gemeenten in Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) werken al enkele jaren aan nieuwe woningmarktafspraken. De woningnood is hoog en volgens berekeningen zouden er tot 1 januari 2030 79.430 woningen bij moeten komen. Daarbij is het de bedoeling om de sociale woningen evenwichtig te verdelen over de gemeenten. Gemeenten met een hoog percentage sociale woningen (zoals Delft en Den Haag), hoeven er per saldo minder bij te bouwen dan gemeenten met een laag percentage sociale woningen (zoals Midden-Delfland en Westland).

'Niet tégen Hagenaars, wel vóór Westlanders'

Van den Berg vindt het volstrekt onhaalbaar om het aantal sociale huurwoningen verhoudingsgewijs in alle gemeenten gelijk te trekken. "In steden heb je nu eenmaal traditioneel meer sociale huurwoningen, dan dat je in dorpen hebt. Daarnaast past het niet binnen onze eigen Westlandse woningvraag. De meeste Westlanders verdienen te veel voor een sociale huurwoning. Als we nog meer sociaal bouwen, gaat dat ten koste van koopwoningen, precies waar de grootste vraag voor de Westlanders zélf zit. Begrijp me goed, wij zijn niet tegen Hagenaars, het is goed dat we een open woningmarkt hebben en dat ook mensen van buitenaf hier kunnen komen. Maar we zijn uiteindelijk boven alles wel voor bouwen van woningen vóór de Westlanders."

Ook de Westlandse woonwethouder Ben van der Stee geeft aan dat woningcorporaties de voorrang bij sociale huur voor Westlanders beter moeten naleven. Daar zal hij voor de rest van het jaar betere afspraken met hen over maken. Daarnaast geeft hij ook toe dat het nu omschreven tussenakkoord voor nieuwe woonafspraken veel van Westland vraagt. "Als het college tekent voor dit tussenakkoord, zal dat ook met een aantekening zijn. Namelijk dat het nog maar de vraag is of de ambitieuze doelen haalbaar zijn voor Westland."

De oppositie partijen vinden dat het Westland daar maar beter van meet af aan duidelijk in kan zijn. "De doelen zijn niet haalbaar en het gaat ook niet gebeuren", aldus Van den Berg. De andere twee lokale partijen Westland Verstandig en LPF Westland zijn ook tegen het akkoord. "Ik verwacht dat we een meerderheid halen en niet zullen tekenen."

Wethouder Ben van der Stee: "Wanneer we niet tekenen, betekent dat niet dat er dan opeens niks meer gebeurt. Dan zullen we nog steeds doorgaan met sociale huurwoningen bouwen. Maar niet tekenen is wel schadelijk voor de verhoudingen binnen de regio." 

Wethouder Martijn Balster van Den Haag hoopt dat het Westland zich aan eerdere beloftes houdt: "Ik zie dat het Westland grote stappen maakt qua aantallen woningen. Er moet echter nog veel meer gebeuren. Het is zaak dat we in onze regio bouwen voor onze kinderen, starters en woningenzoekenden van de toekomst. Dat moet voor alle gemeenten leidend zijn. Ik kijk dan ook uit naar de resultaten van het definitieve akkoord, dat we op korte termijn presenteren. Ik ga ervanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt."

Het akkoord moet op 17 december getekend zijn. Vanavond buigt de Westlandse raad zich in een commissievergadering over de kwestie.

Laat je reactie achter

Veerexploitant failliet, nog geen duidelijkheid voor abonnementhouders
MAASSLUIS-ROZENBURG

Veerexploitant failliet, nog geen duidelijkheid voor abonnementhouders

MAASSLUIS-ROZENBURG

Veerexploitant failliet, nog geen duidelijkheid voor abonnementhouders

Het is op dit moment nog niet duidelijk of en hoe abonnementhouders en houders van een tegoedpas van de veerverbinding Maassluis-Rozenburg hun geld terugkrijgen.

Sportnieuws: Westlandse zaalvoetballers uit bekercompetitie gehaald
SPORT

Sportnieuws: Westlandse zaalvoetballers uit bekercompetitie gehaald

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Na zomer meer duidelijkheid over opvang vluchtelingen Midden-Delfland
UITSTEL

Na zomer meer duidelijkheid over opvang vluchtelingen Midden-Delfland

Pas na de zomervakantie wordt duidelijk waar in Midden-Delfland mogelijk 225 vluchtelingen worden gehuisvest. Het college van B en W wilde daar eigenlijk medio mei al duidelijkheid over geven, maar komt nu met uitstel.

Nachtafsluiting op Laan 1940-1945 Maassluis
WEGWERKZAAMHEDEN

Nachtafsluiting op Laan 1940-1945 Maassluis

In Maassluis is de Laan 1940-1945 komende avond en nacht gedeeltelijk afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden.

FC 's-Gravenzande finalist Westland Cup, Velo door in nacompetitie
VOETBAL

FC 's-Gravenzande finalist Westland Cup, Velo door in nacompetitie

De finale van de Flynth Westland Cup gaat op 10 juni tussen MVV'27 en FC 's-Gravenzande. De Westlanders plaatsten zich dinsdagavond dankzij een ruime zege op vierdeklasser Maasdijk.

Wethouder wil naar Provinciehuis over veer Maassluis-Rozenburg
SPOEDDEBAT

Wethouder wil naar Provinciehuis over veer Maassluis-Rozenburg

Wethouder Sjef Evers van Maassluis wil samen met zijn collega van Rotterdam (waar Rozenburg toe behoort) bij de provincie Zuid-Holland aan tafel om te spreken over de veerdienst Maassluis-Rozenburg.

Nachtafsluiting op Laan 1940-1945 Maassluis
WEGWERKZAAMHEDEN

Nachtafsluiting op Laan 1940-1945 Maassluis

In Maassluis is de Laan 1940-1945 komende avond en nacht gedeeltelijk afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden.

FC 's-Gravenzande finalist Westland Cup, Velo door in nacompetitie
VOETBAL

FC 's-Gravenzande finalist Westland Cup, Velo door in nacompetitie

De finale van de Flynth Westland Cup gaat op 10 juni tussen MVV'27 en FC 's-Gravenzande. De Westlanders plaatsten zich dinsdagavond dankzij een ruime zege op vierdeklasser Maasdijk.

Wethouder wil naar Provinciehuis over veer Maassluis-Rozenburg
SPOEDDEBAT

Wethouder wil naar Provinciehuis over veer Maassluis-Rozenburg

Wethouder Sjef Evers van Maassluis wil samen met zijn collega van Rotterdam (waar Rozenburg toe behoort) bij de provincie Zuid-Holland aan tafel om te spreken over de veerdienst Maassluis-Rozenburg.