Raymond Gradus (links) en Gertjan de Waard. WOS

Westlandse raad buigt zich over verdere ontwikkeling afvalinzameling

Hoe nu verder met de ontwikkeling van de afvalinzameling in Westland? Die vraag stond maandagavond centraal in de raadszaal.

Wethouder Michiel Ferwerda had met het beleggen van deze informatiebijeenkomst gehoor gegeven aan een motie die op 19 oktober, op initiatief van de LPF, door een groot deel van de gemeenteraad was ingediend. Die wens had alles te maken met de ingrijpende wijziging in de afvalinzameling. Per 1 november zijn in Westland de gele zakken aan de lantaarnpalen afgeschaft en wordt de restafvalbak weer in het oude ritme van één keer per twee weken geleegd. Het was voor een aantal inwoners best weer even wennen om het PBD-afval (plastic, blik en drankverpakkingen) weer bij het zogeheten restafval in de grijze bak te gooien. Sommige bevlogen burgers brengen dat PBD-afval sindsdien speciaal naar ondergrondse containers, maar dat gaat om een heel gering percentage.

Op gemeentelijke schaal zijn er nu twee stromen in de afvalinzameling, want in de hoogbouw en in de buitengebieden wordt de aparte inzameling van PBD-afval nog in stand gehouden. Professor Raymond Gradus van de Vrije Universiteit Amsterdam stelde dat het beter is om naar één methode van inzameling te gaan. "We moeten geen dubbele boodschap aan de burger hebben en bovendien bespaart het kosten", zei hij.

Bronscheiding of nascheiding?

Gradus kwam met de stelling dat bronscheiding achterhaald is, omdat nascheiding meer oplevert. Hij kwam daarbij met voorbeelden van grote en middelgrote gemeenten.
Gertjan de Waard, directeur bij afvalverwerker HVC, kon daar niet mee instemmen. HVC biedt zowel diensten aan op het gebied van bron- als nascheiding. Dit bedrijf is eigendom van circa vijftig gemeenten. Bij aangesloten gemeenten die serieus met het afval bezig zijn en aan bronscheiding doen, zijn de afvalstoffenheffingen het laagst en de milieuopbrengsten het hoogst, zei De Waard.

In de huidige gemeenteraad zitten mensen die in hun dagelijks werk nadrukkelijk te maken hebben met de wereld van duurzaamheid en daarom heel wat vragen aan de inleiders voorlegden.
Uiteindelijk waren de discussianten het er over eens, dat de prestaties van gemeentes op het gebied van afvalverwerking soms best moeilijk of zelfs niet vergeleken kunnen worden, omdat er heel veel factoren van invloed zijn, zoals onder meer de historische ontwikkeling van het lokale afvalbeleid en de percentages hoog- en laagbouw.

Belang van gescheiden inzamelen

Over het antwoord op de vraag: bron- of nascheiding?, wordt dus verschillend gedacht door betrokkenen, maar zij zijn het over één ding roerend eens: gft-afval, glas, papier en textiel moeten apart worden ingezameld. En op dat vlak valt er nog veel te winnen in Westland. Met name in het buitengebied blijkt er veel bedrijfsafval en gft-afval in de grijze bakken te worden gestort, ook al is hier uitsluitend afval uit de huishoudelijke sfeer toegestaan. 

De Waard en ook Ton Sels van de gemeente Westland zijn er groot voorstander van om in de gemeente afvalcoaches in te zetten, die de mensen aan huis van advies dienen bij het beste gebruik van de diverse afvalbakken.

Waarover ook nog verder wordt nagedacht, is de inzameling van oud papier. In gemeenten waar dat wordt ingezameld door verenigingen is de opbrengst per huishouden op jaarbasis gemiddeld 2,5 kilo meer dan bij gemeenten waar dit niet op die manier gebeurt.

Laat je reactie achter

Leerdam terug aan top op 1.000 meter
SCHAATSEN

Leerdam terug aan top op 1.000 meter

SCHAATSEN

Leerdam terug aan top op 1.000 meter

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger de 1.000 meter gewonnen.

Ontwerpbestemmingsplan voor uitbreiding ABC Westland is klaar
POELDIJK

Ontwerpbestemmingsplan voor uitbreiding ABC Westland is klaar

Het college van B en W van Westland heeft een knoop doorgehakt over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ABC De Strijp Poeldijk’. Dit wordt binnenkort ter inzage gelegd.

Ben & Sem weten meer over vuurwerkroof
CARLTON

Ben & Sem weten meer over vuurwerkroof

Bij tuincentrum De Carlton aan de Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande heeft maandagavond een grote vuurwerkroof plaatsgevonden. Er is naar schatting zo'n 5.000 kilo aan vuurwerk gestolen, met een waarde van tienduizenden euro's.

Derby Quintus-VDL en rugby LIVE in WOS Sport
RADIO

Derby Quintus-VDL en rugby LIVE in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent: er wordt weer volop gesport. In de uitzendingen van WOS Sport besteden we aandacht aan het volgende.

Verlaging vrijstelling eigen bijdrage Wmo van de baan
BEZUINIGINGEN

Verlaging vrijstelling eigen bijdrage Wmo van de baan

Een Westlandse raadsmeerderheid krijgt zijn zin: de vrijstelling voor de eigen bijdrage in de Wmo blijft volgend jaar 130 procent van het minimumloon. De door het college in de begroting ingeboekte verlaging naar 120 procent gaat om procedurele redenen niet door.

EBS: lijn 30 niet over Ambachtsweg
OMLEIDING

EBS: lijn 30 niet over Ambachtsweg

De gemeente Westland moet opnieuw met EBS om tafel voor de route van buslijn 30 tijdens de werkzaamheden in Wateringen aan Herenstraat/Oosteinde, die half januari beginnen. De vervoerder heeft aangegeven niet via de Ambachtsweg te kunnen rijden.

Derby Quintus-VDL en rugby LIVE in WOS Sport
RADIO

Derby Quintus-VDL en rugby LIVE in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent: er wordt weer volop gesport. In de uitzendingen van WOS Sport besteden we aandacht aan het volgende.

Verlaging vrijstelling eigen bijdrage Wmo van de baan
BEZUINIGINGEN

Verlaging vrijstelling eigen bijdrage Wmo van de baan

Een Westlandse raadsmeerderheid krijgt zijn zin: de vrijstelling voor de eigen bijdrage in de Wmo blijft volgend jaar 130 procent van het minimumloon. De door het college in de begroting ingeboekte verlaging naar 120 procent gaat om procedurele redenen niet door.

EBS: lijn 30 niet over Ambachtsweg
OMLEIDING

EBS: lijn 30 niet over Ambachtsweg

De gemeente Westland moet opnieuw met EBS om tafel voor de route van buslijn 30 tijdens de werkzaamheden in Wateringen aan Herenstraat/Oosteinde, die half januari beginnen. De vervoerder heeft aangegeven niet via de Ambachtsweg te kunnen rijden.