advertentie Boekestijn

Google Earth

Westlandse raad trekt portemonnee voor verkenning kansen in Floragebied

De gemeenteraad van Westland heeft geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de ontwikkelingskansen in het Floragebied in Honselersdijk.

Het gaat in eerste instantie om 370.000 euro, maar betekent - vooruitlopend op de begrotingsbehandeling 2021 - in feite instemming met een bedrag van een miljoen euro voor de periode tot midden volgend jaar.

Het Floragebied omvat een oppervlakte van 98 hectare tussen de Dijkweg en de Lange Broekweg dat grotendeels eigendom is van bloemenveilingorganisatie Royal FloraHolland. De veiling denkt in de komende jaren minder ruimte voor zichzelf nodig te hebben en heeft zelf al hardop gefilosofeerd over onder meer woningbouw aan de kant van de Dijkweg.

In de gemeenteraadsvergadering werd in grote trekken de voorbereidende commissievergadering van 7 oktober nog eens dunnetjes overgedaan. Met name een aantal oppositiepartijen wilde vooraf meer inzicht in de plannen/opties van FloraHolland.
Wethouder Albert Abee bleef hameren op een blanco benadering. Het college van B en W wil dat in kaart wordt gebracht wat de gemeente Westland de beste ontwikkelingen vindt en wil dus niet uitgaan van wat de bloemenveiling in eerste aanleg aanbiedt.

Het voorstel verkreeg instemming van de fracties CDA, LPF, VVD, ChristenUnie-SGP en D66. Westland Verstandig is het "heel erg eens met de denkrichting", maar vindt het nu een ondoordachte stap. GemeenteBelang Westland had willen vastleggen, dat niet de stedenbouwkundige mogelijkheden, maar de gewenste ontwikkelingen van het glastuinbouwcluster centraal waren gesteld. PvdA en GroenLinks vinden het allemaal te vaag, met name voor wat betreft de visie van FloraHolland.

Laat je reactie achter