advertentie VEMO Lease top

WOS

Westlandse raad vertraagt opnieuw komst islamitische basisschool

Een meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft geweigerd de komst van een islamitische basisschool op te nemen in het Plan van Scholen 2021-2024.

Dat is kort na middernacht besloten. De lokale partijen GBW, LPF en Westland Verstandig, samen een meerderheid vormend, hebben geweigerd genoemd scholenplan vast te stellen, omdat zij daarin geen vestiging van basisschool Yunus Emre willen opnemen.

Dit betekent dat onderwijsminister Arie Slob, zoals hij heeft aangekondigd, die knoop wèl zal doorhakken. Echter, de genoemde raadsmeerderheid heeft daarom tevens besloten om al op voorhand in beroep te gaan tegen die zogeheten indeplaatsstelling door de minister.

Het gaat feitelijk om een herhaling van zetten, omdat een dergelijke gang van zaken zich ook vorig jaar heeft afgespeeld. De Raad van State stelde vervolgens de minister in het gelijk.
GBW-raadslid Mireille van der Stelt vroeg om aandacht van de minister voor een hiaat in de wet- en regelgeving. De gemeenteraad moet weliswaar in dit soort zaken een uitspraak doen, "maar je kunt een raadslid niet een keuze geven waar die keuze niet bestaat", aldus Van der Stelt.

 Vertegenwoordigers van andere fracties wezen opnieuw op de in de Grondwet vastgelegde vrijheid van onderwijs, ook al zijn diverse niet-christelijke partijen uitgesproken voorstander van uitsluitend openbare scholen. LPF-woordvoerder André van der Meer wees op artikel 27 van de Gemeentewet, dat luidt: 'De leden van de raad stemmen zonder last'. Van der Meer: "Wij moeten dus stemmen op basis van eigen inzicht en overtuiging."

Laat je reactie achter