advertentie Boekestijn

Hoogheemraad Manita Koop en tuinder Marcel van der Lugt. WOS

Steeds meer tuinders sluiten zich aan bij Rainlevelr

Rainlevelr van het Hoogheemraadschap Delfland is een succes te noemen.

Dit project om meer waterberging in Westland te creëren door samen te werken met tuinders, weet steeds meer deelnemers te trekken en water op te slaan.

Het Rainlevelr-project is een samenwerkingsverband tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en Westlandse tuinders. Wanneer Delfland een zware bui verwacht, lichten zij de aangesloten kwekers in. Deze tuinders kunnen dan tijdig water uit hun bassin lozen. Door die lagere waterstand in de bassins is er tijdens de regenval de broodnodige extra waterberging aanwezig.

De telers van Lugt Lisianthus waren vorig jaar de 25e deelnemer van Rainlevelr. Zij besloten zich aan te sluiten en Westland te behoeden voor natte voeten. Meedoen aan Rainlevelr past binnen hun visie van verantwoord ondernemen.

"Het Westland is meerdere malen onder water gelopen. Door ons aan te sluiten bij Rainlevelr kunnen we helpen extra waterberging vrij te maken en in de toekomst wateroverlast voorkomen."

Hoogheemraad Manita Koop ziet dat steeds meer tuinders mee willen doen en het project sterk groeit. Waar Lugt Lisianthus vorig jaar nog de 25e deelnemer was, is het aantal deelnemers intussen gestegen naar 44 kwekers. "We zien dat steeds meer Westlandse tuinders aansluiten bij Rainlevelr. Hierdoor hebben we al 25.000 kuub extra waterberging gecreëerd. Dit zijn zo’n tien Olympische zwembaden. Probeer daar maar eens doorheen te zwemmen!"

Koop legt uit dat de samenwerking soepel verloopt en de telers zelf meebeslissen: "Delfland plaatst de kastjes die de waterstanden van het bassin controleren, de deelnemende kwekers worden vervolgens de eigenaar. Wij lichten hen in over zware regenval, maar uiteindelijk beslissen de tuinders zelf of zij extra waterberging vrij kunnen maken. De tuinders zijn zelf verantwoordelijk."

Laat je reactie achter