advertentie VEMO Lease top

Zwarte stof in de achtertuin. archief - Rob Koot

Wethouder Bonte: Meer controles op overslagbedrijven, overtredingen blijven uit

Milieudienst DCMR heeft de controles op kolenoverslagbedrijven EMO en EECV op de Maasvlakte geïntensiveerd.

Dat schrijft de Rotterdamse wethouder Arno Bonte in een brief aan de gemeenteraad. De twee bedrijven waren in het verleden zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor stofoverlast in Hoek van Holland en omliggende plaatsen. Die ontstond bij een stevige zuidwestenwind. Uit onderzoek van TNO bleek afgelopen oktober dat een deel van de stofdeeltjes daadwerkelijk afkomstig was van de twee bedrijven.

EMO en EECV hebben eind vorig jaar een plan van aanpak opgesteld om de overlast weg te nemen. Dat is nu in uitvoering. Volgens de wethouder is het 'hoopvol' dat er in de afgelopen vier maanden geen stofoverlast is geweest. "Maar het is mogelijk ook deels verklaarbaar uit de seizoenssituatie", aldus de wethouder. "Omdat de ervaring leert dat rond de zomerperiode de meeste overlastmeldingen worden gedaan zal pas na de zomer echt duidelijk worden of de genomen maatregelen effect hebben."

Intussen wordt gewerkt aan nieuwe vergunningen voor beide bedrijven, waarin 'visueel waarneembare stofverspreiding' niet meer is toegestaan. "Wanneer dit toch gebeurt moeten de activiteiten die dit veroorzaken direct stoppen. Daarnaast moeten opgeslagen kolen direct na het storten of afgraven worden voorzien van een korstvormend middel en moeten alle stofbestrijdende maatregelen zeer regelmatig worden gecontroleerd op effectiviteit." Milieudienst DCMR houdt hier toezicht op en controleert 'zeer frequent'.

Bewonersbijeenkomst

Bonte sprak afgelopen juli al met inwoners van Hoek van Holland over de situatie zoals die toen was. Hij is van plan om vóór het zomerreces van 2021 opnieuw met hen in gesprek te gaan. Daarin wil de wethouder de maatregelen en de aanpassingen in de vergunningen uitgebreid bespreken.

Laat je reactie achter