advertentie Schoon Westland top

Wethouder Leen Snijders Archief WOS

Wethouder Snijders overleeft debat over afvalbeleid

Wethouder Leen Snijders van Westland kan aanblijven. Dat was vannacht de uitkomst van een ruim vijf uur durend debat in de gemeenteraad.

Aanleiding voor de extra raadsvergadering werd gevormd door forse financiële tegenvallers op het terrein van de afvalinzameling en -verwerking, waarvoor Snijders als eerste verantwoordelijk is. Het gevolg is dat bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden volgend jaar bijna 90 euro meer aan afvalheffing gaat betalen (deze stijgt van circa 283 naar 372 euro). 

"We zijn in 2019 niet 'in control’' geweest", erkende Snijders na enkele uren in het debat. Later voegde hij daar nog aan toe: "Ik heb al een aantal keren aangegeven dat ik dat heel erg betreur. Ik heb er veel van geleerd en had eerder en harder moeten ingrijpen", biechtte hij op.

Nieuwe contracten
Kernpunten in het debat waren de gang van zaken rondom de nieuwe contracten die in 2019 zijn gesloten voor het ophalen van het huisvuil (met Renewi) en het ophalen van oud papier (met HVC). In beide gevallen waren de onderhandelingen niet goed verlopen, zo werd door Peter Duijsens (Westland Verstandig) betoogd. Hij was de opsteller van een motie waarin het vertrouwen in Snijders werd opgezegd.
Deze motie verkreeg alleen de steun van GroenLinks en de PvdA. De fractie van GBW, die ook felle kritiek had, vond het bij monde van fractievoorzitter Remmert Keizer niet fair om alleen Snijders de schuld te geven.

Rekenkamercommissie
André van den Berg (GBW) kwam met een motie om een opdracht te verstrekken aan de eigen Rekenkamercommissie om op korte termijn een onderzoek te doen naar het risicomanagement binnen de gemeente. Uiterlijk komend voorjaar moet dat rapport klaar zijn. Deze motie verkreeg de steun van alle fracties.

Wethouder Ben van der Stee (financiën) zei dat er eerder dit jaar een aanbesteding is uitgezet voor een nieuw systeem van contractbeheer.

'Zonde van de tijd'
De extra raadsvergadering, die om 20.00 uur begon, was aangevraagd door de fractie van Westland Verstandig. Fractievoorzitter Jenny Vermeer van het CDA vond deze extra vergadering "zonde van de tijd en het geld" en ook bijzonder onverstandig in deze coronatijd, omdat het moeilijk is de 1,5 meter afstand te bewaren.

'Jokkebrok'
Snijders vond het heel erg dat hij door Duijsens een jokkebrok was genoemd. "Ik heb naar eer en geweten antwoorden gegeven", verklaarde hij.

Na ruim vijf uur, inclusief enkele schorsingen, kon burgemeester Bouke Arends rond kwart over één de extra raadsvergadering met een hamerslag beëindigen.

Laat je reactie achter