advertentie Westland Infra top

Google Streetview

Woningen op locatie Opti-flor in Monster

Orchideeënkweker Opti-flor is bereid zijn locatie aan de Orberlaan in Monster onder voorwaarden te verkopen aan het ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ).

Het plan is om daar dan 110 (duurdere) woningen te bouwen. Als er gebouwd moet worden volgens de Westlandse Woonvisie, moet de gemeente wel 7,5 miljoen euro op tafel leggen om ook goedkopere woningen mogelijk te maken.

Dit staat in een memo van wethouder Gardien aan de gemeenteraad. De vestiging aan de Orberlaan wordt aan drie kanten omsloten door de nieuwbouwwijk Westmade Noord. In 2020 liet het bedrijf weten wel te willen verkassen. Het had een locatie aan de Waellandweg tussen Monster en Poeldijk op het oog en heeft dat inmiddels in eigendom. Opti-flor en OBWZ hebben nu een overeenkomst onder voorwaarden gesloten.

Wethouder Gardien schrijft dat er in de proefverkaveling 110 woningen zijn voorzien, die conform de huidige afspraken met OBWZ tussen de 400.000 en 750.000 euro zullen kosten. Ruimtelijk is het ook mogelijk om huizen onder de 325.000 euro te bouwen, maar dan ontstaat een exploitatietekort dat de gemeente moet gaan compenseren. Als de nieuwbouw volgens de Woonvisie wordt uitgevoerd, dan loopt dat op tot circa 7,5 miljoen euro.

In de overeenkomst is ook de verkoop van de Opti-florvestiging aan de Nieuweweg in Poeldijk opgenomen. Daarmee kan OWBZ dan de nieuwbouwwijk De Kreken voltooien. De voorwaarden voor de verkoop liggen op het gebied van de zogenoemde stikstofruimte en een regeling voor aardwarmte voor Opti-flor.

Als de raad meer wil weten, zo schrijft de wethouder, wil ze de plannen in een besloten commissievergadering nader toelichten.

Laat je reactie achter