advertentie VEMO Lease top

Archief WOS

Woonunits arbeidsmigranten bij kweker in 's-Gravenzande mogen blijven

De woonunits voor arbeidsmigrantenwoningen op kwekerijen van Knoppert in ’s-Gravenzande mogen daar tot zeker eind januari volgend jaar blijven staan.

Dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag besloten. Het gaat in totaal om vier woonunits in 's-Gravenzande: twee aan de Monsterseweg, de derde aan de Berckenrodelaan en de vierde aan de Bloemenlaan.

Knoppert had weliswaar een vergunning die in 2017 afliep, maar het ontbreken van voldoende huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in Westland deed hem besluiten de woonunits in gebruik te houden. De gemeente Westland gelastte de aanbouwen weg te halen, waarna de zaak voor de rechter kwam.
De rechtbank stemde op 21 november 2019 in met de opstelling van het college van B en W. In hoger beroep bij de Raad van State werd onlangs door de kweker betoogd dat het college van handhavend optreden had moeten afzien omdat dit "onevenredig is in verhouding tot de met de handhaving te dienen doelen".
De kweker bestreed dat er alleen sprake zou zijn van een financieel belang aan zijn kant. Ook werd door hem gewezen op meerdere pogingen die zijn gedaan bij het zoeken naar geschikte huisvesting, waardoor aanzienlijke advieskosten zijn gemaakt. Hij betoogde verder dat "het college geen concrete actie heeft ondernomen om de tekorten voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Westland op te lossen".

'Weerbarstige problematiek'
Bij de Raad van State voerde het college aan dat de huisvesting van arbeidsmigranten een weerbarstige problematiek betreft en dat overleg wordt gevoerd tussen de provincie en het gemeentebestuur om te komen "tot randvoorwaarden met betrekking tot het huisvesten van arbeidsmigranten op agrarische percelen". Het college heeft verder toegelicht dat de besluitvorming daarover naar verwachting in het najaar van 2021 is afgerond. In dat licht bezien is het volgens het college niet uitgesloten dat op termijn wellicht alsnog een omgevingsvergunning aan de  betrokken kweker kan worden verleend voor huisvesting van arbeidsmigranten op de percelen.

Daarom is tijdens de zitting bij de Raad van State met de betrokken partijen verkend in hoeverre een verlenging van de begunstigingstermijn mogelijk is. Uiteindelijk hebben de kweker en de gemeente ter plekke ingestemd met een verlenging van de begunstigingstermijn tot en met 31 januari 2022. Voor het college is deze verlenging aanvaardbaar, omdat in die periode kan worden bezien of legalisatie mogelijk is aan de hand van de resultaten van het overleg tussen de provincie en het gemeentebestuur. Dit betekent ook dat, als legalisatie van de woonunits op de percelen niet mogelijk blijkt, deze woonunits uiterlijk op 31 januari 2022 verwijderd moeten zijn van de percelen.

De gemeente Westland moet nu de proceskosten van Knoppert vergoeden (2.136 euro) en ook de door de kweker betaalde griffierechten (857 euro).

Erik Knoppert vertelt bij Maarten in de Middag waarom zijn huisvesting goed werkt

Laat je reactie achter