advertentie KBITE

Wateroverlast in september 1998. WOS

Zo gaat Delfland om met piekbuien

Ze komen steeds vaker voor en geven meer overlast: hoosbuien. Het Hoogheemraadschap van Delfland beschikt over een controlekamer om - waar nodig - in te grijpen, maar doet ook een beroep op inwoners.

Afgelopen dinsdag stond het water in sommige delen van Monster op enkelhoogte. Doordat er in korte tijd veel regen naar beneden viel, had het riool veel moeite al dat water weg te werken.

15 Millimeter in een half uur tijd valt niet weg te malen.

• peilbeheerder Arie Boele

In het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap in Delft bevindt zich een controlekamer, waar je alleen met een pasje binnenkomt. Als de regen met bakken tegelijk uit de lucht valt, is het hier alle hens aan dek. Ook de hoosbui in Monster kun je eenvoudig terugzien in de grafiek van vorige week. Op een enkele plek viel zelfs 30 millimeter regen, omgerekend 30 liter water op één vierkante meter.

"Twee millimeter regen per uur kunnen wij gewoon aan", vertelt senior peilbeheerder Arie Boele. "Maar 15 millimeter in een half uur tijd valt niet weg te malen."

Zeker na de extreme wateroverlast in september 1998 hebben overheden flink geïnvesteerd in waterbeheer, en daar plukt men nu nog steeds de vruchten van. "Er is geïnvesteerd in bredere watergangen, waterpartijen, het aanleggen van bergingen en het ophogen van gemaalcapaciteit. Voor dergelijke overlast zijn wij goed ingeregeld", weet Boele.

Maar het Hoogheemraadschap van Delfland kan het niet alleen aan. Aan inwoners wordt gevraagd om tegels in de voor- en achtertuin zoveel mogelijk achterwege te laten. Hoogheemraad Manita Koop: "We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat kan heel goed met groen."

Laat je reactie achter