advertentie KBITE

WOS

Zorgen bij gemeenteraad over huisvesting Wateringse scholen

De gemeenteraad van Westland maakt zich zorgen over de huisvestingsproblemen van enkele Wateringse basisscholen.

Vijf fracties, samen een ruime meerderheid in de raad vormend, hebben vandaag schriftelijke vragen naar het college van B en W gestuurd.
"Diverse scholen in Wateringen barsten uit hun voegen en moeten op zoek naar noodoplossingen om de kinderen nog een onderwijsplek te bieden. Er zijn naar verluidt zelfs ouders die hun kinderen op een Haagse school inschrijven, omdat er in Wateringen geen plaats meer is", aldus de fracties van D66, GroenLinks, CDA, GBW en Westland Verstandig.

Ondanks het bestaande huisvestingsplan en de afspraken die zijn gemaakt, wordt telkens weer duidelijk dat er in diverse dorpen een tekort is aan onderwijsplekken voor de leerlingen, stellen zij. Met name de deze week ontstane heisa over de voorgenomen plaatsing van twee noodlokalen bij De Hofvilla in Wateringen zouden pijnlijk duidelijk maken hoe vervelend het probleem is.

De vijf partijen zien graag zien dat in samenspraak met de onderwijsbesturen en de gemeenteraad het huisvestingsplan spoedig opnieuw wordt herijkt om deze problematiek in ieder geval voor de korte termijn op te lossen.
Eerder al kondigden Westland Verstandig en LPF aan, dat zij rondvragen over De Hofvilla willen stellen in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli.

Aanvulling op vrijdagochtend: de griffie van de Westlandse gemeenteraad meldt dat bovengenoemde schriftelijke vragen mede worden ingediend namens de fracties van PvdA en VVD.

Laat je reactie achter