advertentie Westland Infra top

WOS

Zorgen over personeelsbestand van de gemeente Maassluis

In het najaar zal een extern bureau onderzoek doen naar de personeelsontwikkelingen in het stadhuis van Maassluis.

Meerdere fracties in de gemeenteraad hebben hun zorgen uitgesproken over onder meer het vertrek van ambtenaren en het ziekteverzuim. Jorrit Keijzer (PvdA) noemde ook "signalen die we krijgen over de sfeer binnen het stadhuis".

Burgemeester Edo Haan deed het voorstel om het voor 2022 op de rol staande medewerkerstevredenheidsonderzoek naar voren te halen en al dit najaar te laten uitvoeren, zoals dat voor het laatst in 2019 door een extern bureau is gebeurd.

"Graat in m'n keel"
Al tijdens een commissievergadering vorige week dinsdag kwalificeerde Haan het ziekteverzuim als "een graat in m'n keel". Dit verzuim beliep eind vorig jaar bijna 5,0 procent en is momenteel 8,6 procent. Wel tekende de burgemeester hierbij aan, dat het totale verzuimcijfer wordt gedomineerd door de categorie 'langdurig verzuim' (meer dan 42 dagen afwezigheid).
     
Ten aanzien van de zorgen over het grote verloop merkte Haan op, dat dit bij de hele overheid speelt. Het vertrek van een medewerker is één ding, het binnenhalen van een nieuwe medewerker een ander ding. De gemeente Maassluis telde begin deze maand 16 vacatures en veel vacatures zijn moeilijk te vervullen, aldus de burgemeester. Mede daardoor zijn er momenteel 17 'externen' ingehuurd.

Extra vragen
In het aankomende medewerkerstevredenheidsonderzoek zullen diverse extra vragen worden gesteld, zoals over het ziekteverzuim, het personeelsverloop en hoe de medewerkers 'corona' ervaren hebben.

Laat je reactie achter