advertentie Boekestijn

Organisatiestructuur

De WOS kent als publieke omroep een zeer specifieke structuur. De verschillende beleidsbepalende instanties staan hieronder weergegeven in een overzicht. Klik op een van de linkjes om meer informatie te krijgen over een specifiek persoon. Bij de WOS werken in totaal 14 vaste krachten en daarnaast meer dan honderd vrijwilligers.

Directie en Hoofdredactie
Directeur: Aart den Haan  aart.den.haan@wos.nl
Hoofdredacteur: Elske Koopman elske.koopman@wos.nl

Bestuur
Voorzitter: Wim Halverhout wim.halverhout@wos.nl
Secretaris: Thomas van der Lans  thomas.van.der.lans@wos.nl
Penningmeester: Martin Kleijn  martin.kleijn@wos.nl

Programmabeleid Bepalend Orgaan
Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.
Het PBO van de WOS bestaat uit 8 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit onze regio kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.

Bekijk hier het overzicht van de leden van het PBO