PBO

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO van de WOS bestaat uit 8 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit onze regio kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.

Aad van der Valk - Zorg en Welzijn (Voorzitter PBO)

Als geboren en getogen Westlander met mijn (trotse) roots in Poeldijk kijk en luister ik graag naar de WOS. Afgelopen jaren ben ik vanuit Vitis Welzijn als Sociaal Makelaar van het Westland actief binnen de Zorg & Welzijn sector. Een sector waarin onmiskenbaar veel gebeurd maar die ook, zo is gebleken, heel erg hard nodig is.

Belangrijk dat wij oog blijven houden voor de mensen om ons heen. Niet iedereen is in staat om zelfstandig alles te doen en te beleven zoals wij dat met elkaar graag zouden willen. Omkijken naar elkaar is iets wat past in onze gemeenschap en de Westlandse Omroep Stichting kan en moet hierin ook een belangrijke rol spelen.

Het onder de aandacht brengen van items op het gebied van zowel maatschappelijke zorg als van welzijn dragen ongetwijfeld bij aan het inzichtelijk maken van (groepen) mensen welke dat steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Voor mij de belangrijkste reden om vanuit Vitis Welzijn zitting te hebben in het Programmabeleid Bepalend Orgaan.

Mail Aad van der Valk

Ad Koornneef - Kerkgenootschappen

Mijn naam is Ad Koornneef, geboren in De Lier en nu woonachtig in Naaldwijk. Mijn werkzame leven heeft zich altijd afgespeeld in de automatisering. Ik heb gewerkt voor diverse (met name Amerikaanse) hardware en softwareleveranciers met producten voor de grote datacenters in Nederland. Inmiddels ben ik gepensioneerd.

Als vrijwilliger heb ik diverse functies gehad op politiek en sociaal vlak. Eén van die functies nu is die van bestuurslid van het Diaconaal Platform Westland. In het DPW komen alle geloofsgemeenschappen van Westland samen. Het DPW wil een brug zijn tussen de plaatselijke geloofsgemeenschappen en instanties in het sociale domein, waaronder de WOS.

Mail Ad Koornneef

Henk Feunekes - Senioren

Sinds 1973 woon ik in De Lier. Ik ben getrouwd, heb twee dochters en een kleindochter. Inmiddels ben ik gepensioneerd. Ik heb 42 jaar in allerlei functies in de ICT gewerkt, waarvan de laatste negen jaar bij BZK. Hier heb ik voornamelijk interdepartementale Europese ICT aanbestedingen uitgevoerd.

Ik heb 45 jaar competitie gespeeld bij volleybalvereniging Vollier (nu PQV). Sinds 1976 ben vrijwilliger geweest bij genoemde volleybalvereniging, S.V. De Lier en bij regionale comités van Unicef. Nu voer ik de administratie bij Boeregoed. Daarnaast ben ik secretaris van de Seniorenraad Westland (SRW).

De SRW behartigt de belangen van vijfenvijftigplussers richting de gemeente Westland, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, woon-zorgcomplexen, verenigingen van eigenaars en andere organisaties.

Als lid van het PBO is het mooi om de WOS te ondersteunen zodat er in de WOS programmering op een toegankelijke manier de voor senioren (55+) belangrijke onderwerpen aan bod komen.

Mocht je hier ook ideeën over hebben, stuur me een mail!

Mail Henk Feunekes

Marjan Naaktgeboren - Ondernemers

Als manager bij MKB Westland, de belangenorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf vind ik het belangrijk dat ook ondernemers voldoende vertegenwoordig zijn in de programmering van de WOS. Naast mijn functie bij MKB Westland bekleed ik als ZZP’er diverse functies binnen het bedrijfsleven in Westland en ben ik voorzitter van Rotaryclub Maassluis, de stad waar ik na geboren en getogen te zijn in ’s-Gravenzande nu ruim 6 jaar woon.

Bij het PBO van de WOS let ik op de zaken die ondernemers raken. Het is belangrijk dat de ondernemers ruimte krijgen het mooie bedrijfsleven van Westland te laten zien en dat zij bij de WOS terecht kunnen voor onderwerpen die voor hen relevant zijn en waar zij meer over willen weten.

Mail Marjan Naaktgeboren

Emma Boellaard - Jongeren

Als voorzitter van Jongerenraad Westland ben ik bezig met allerlei onderwerpen die in het teken staan van jongeren. Voor de Jongerenraad ben ik ook zes jaar actief geweest bij de Leerlingenraad van mijn school, dus ondertussen ben ik al zo’n zeven jaar bezig met mezelf verdiepen in de belangen van jongeren. Daarom ben ik het lid in het PBO die de jongerenstroom representeert.

Als 19-jarige inwoner van het Westland krijg ik veel mee over de onderwerpen waar jongeren interesse in hebben, dus kan ik op die manier de stem van de Westlandse jongeren terug laten komen in het programmabeleid van de WOS.

Mail Emma Boellaard

Ghislaine Faase - Cultuur

Mijn naam is Ghislaine Faase. Als lid van het PBO van de WOS zal ik mij inzetten voor kunst en cultuur. Ik vind het belangrijk dat iedere Westlander de mogelijkheid krijgt in aanraking te komen met kunst en cultuur. De WOS is een laagdrempelig en toegankelijk platform hiervoor. Als je meer weet van jouw of andermans cultuur, leer je de dingen in je omgeving beter te begrijpen. Daardoor zul je soms anders naar dingen gaan kijken en ontstaat er meer wederzijds begrip.

Ik studeerde Maatschappijgeschiedenis met als afstudeerrichting Media en Cultuur en ik ben oprichter van Zo Geschiedde Producties waarmee ik verschillende doelgroepen op een aansprekende manier kennis laat maken met historische onderwerpen (denk aan historische theatervoorstellingen voor scholen). Verder ben ik programmacoördinator bij Bibliotheek Westland. Waar vroeger de bibliotheek een uitleenfabriek van boeken was, is het nu veel meer een brede, maatschappelijke organisatie geworden waar wij alle Westlanders de mogelijkheid bieden zich een leven lang te blijven ontwikkelen door middel van het bijwonen van informatiebijeenkomsten en lezingen en het volgen van cursussen, workshops, literaire avonden, debatten etc.

Als lid van het PBO wil ik erop inzetten dat er met een frisse en brede blik – op een toegankelijke manier – aandacht wordt besteed aan (Westlandse) kunst en cultuur. Uiteraard zijn tips en tops van kijkers en luisteraars van harte welkom!

Mail Ghislaine Faase

Hugo van den Ochtend - Sport

Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik ruim 10 jaar in Wateringen. In het dagelijkse leven werk ik als financieel directeur in de detailhandel. Gedurende mijn leven heb ik altijd veel aan sport gedaan, variërend van voetbal, hockey, zwemmen, racefietsen tot atletiek. De afgelopen jaren heb ik ook steeds meer tijd kunnen besteden aan vrijwilligerswerk binnen de sport. Daar maak ik mee waarom sport belangrijk is, zowel voor de persoonlijke gezondheid van sporters, maar, met name, ook voor onderlinge sociale verbinding, elkaar kunnen helpen en het zorgen voor mogelijkheden dat mensen zich kunnen ontwikkelen op diverse vlakken.

Als vrijwilliger ben ik onder andere werkzaam al penningmeester van Topsport Westland. In deze functie draag ik mijn steentje aan het mogen ondersteunen van regionale talenten van allerlei verenigingen. Via Topsport Westland ben ik lid van het PBO geworden en vind het een mooie taak om de WOS te kunnen helpen met een gebalanceerde programmering waarin Sport op een goede manier tot uiting komt.

Mail Hugo van den Ochtend

Edwin Jansen - Onderwijs

Als docent bedrijfseconomie op ISW Hoogeland ben ik inmiddels 4 jaar werkzaam in het onderwijs. Na een carrière van 30 jaar in het bedrijfsleven als financieel en bedrijfskundig manager heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs.

Naast de lessen die ik verzorg ben ik binnen ISW Hoogeland mede verantwoordelijk voor het vormgeven van ISW Onderneemt. Bij ISW Onderneemt proberen we een brug te slaan tussen de leerlingen van onze school en het Westlands bedrijfsleven.

Een belangrijke reden voor de overstap naar het onderwijs was en is mijn passie om jonge mensen te helpen om hun leven vorm te geven. Ik ben daar lang geleden mee begonnen als jeugdtrainer bij Quintus en later bij vv Naaldwijk en Westlandia. Met deze passie heb ik ook bij de Girls Empowerment Foundation (GEF), waar ik bestuurslid ben sinds 2006, in de afgelopen jaren veel gedaan. Zo heb ik op verschillende scholen voorlichting gegeven over het werk dat GEF doet, heb ik reizen georganiseerd voor leerlingen van ISW naar Kenia en ben ik ook nauw betrokken geweest bij de bouw en inhoudelijke vormgeving van een basisschool in Kenia om ook de kinderen daar een goede basis mee te geven.

Als geboren (Wateringen), getogen (Kwintsheul) Westlander woonachtig in Naaldwijk is het mooi om de WOS op het gebied van onderwijs te ondersteunen bij het nog beter vormgeven van de programmering.

Mocht je hier ook ideeën over hebben, stuur me een mail!

Mail Edwin Jansen

Contact met het complete PBO?

De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
- Vaststellen jaarverslag,
- evaluatie programmering
- Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen
- Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar
- Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met Raad van Toezicht

Heb je als inwoner van onze regio suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO of wil je zitting nemen in het PBO, dan kunt je deze mailen naar: pbo@wos.nl.